Sukashi Iaito 2,40 Shaku
search
 • Sukashi Iaito 2,40 Shaku
 • Sukashi Iaito 2,40 Shaku
 • Sukashi Iaito 2,40 Shaku
 • Sukashi Iaito 2,40 Shaku
 • Sukashi Iaito 2,40 Shaku
 • Sukashi Iaito 2,40 Shaku
 • Sukashi Iaito 2,40 Shaku
 • Sukashi Iaito 2,40 Shaku
 • Sukashi Iaito 2,40 Shaku
 • Sukashi Iaito 2,40 Shaku
 • Sukashi Iaito 2,40 Shaku
 • Sukashi Iaito 2,40 Shaku
 • Sukashi Iaito 2,40 Shaku
 • Sukashi Iaito 2,40 Shaku
 • Sukashi Iaito 2,40 Shaku
 • Sukashi Iaito 2,40 Shaku
 • Sukashi Iaito 2,40 Shaku

Sukashi Iaito 2,40 Shaku

€ 384,30

Sukashi Iaito Hanwei  

Aantal

Sukashi Iaito Hanwei  
Steel: Stainless
Hamon: Midare (arificial)
Bo-HI: 1 single Bo-Hi
Tsuba: Sukashi (black iron)
Fuchi/Kashira: Higo (black iron)
Same: Rayshin White
Ito: Black Japanese Silk
Mekugi: 2
Tsuka Length: 28,5 cm
Nagasa Lenght: 2,40 Shaku
Geometry: Shinoki Zukuri
Weight excl. saya: 1075 gram
Weight incl. Saya: 1400 gram 

Deze Iaito is aan de zware kant voor de verder gevorderde beoefenaar


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je bent misschien ook geïnteresseerd in