Viking zwaarden

In de vroege middeleeuwen waren de Vikingen bekend om hun plunderingen en veroveringstochten door grote delen van Europa. Dit speelde zich zo rond 780 tot 1100 na Christus af. De vikingen woonden in Scandinavie en stamden af van de Noormannen, dit was een tak van de Germanen. De Vikingen waren sterke krijgers die plunderden en moordden maar hadden tevens een rijke cultuur. Het waren ook handelaren, kolonisten, ontdekkingreiziger en ambachtslieden die voortreffelijk schepen konden bouwen. In eerste instantie was de strategie om locaties met kostbaarheden snel aan te vallen en deze ook weer snel te verlaten. Dit waren vaak kloosters waar je veel kostbare goederen en goud kon vinden. In latere periodes werden er lokaal kampen opgericht en ging men daaruit te werk.

Viking Zwaarden

Er waren een paar grote invloeden van Vikingen waarom ze deze plunderingen in Europa ging uitvoeren. Het verzet tegen Karel de Grote om zich te laten inlijven waarbij ze afstand moesten doen van hun eigen gewoontes. De Vikingen vonden hun eigen cultus en Noordse mythologie zeer belangrijk.

Er waren zeer grote oorlogen tussen het Frankische rijk van Karel de Grote en de Saksen. Deze oorlog begon zo rond 772 met de veldtocht van Karel de Grote tegen de Saksen. De Saksische leider, Widukind, stonden op goede voet met de vikingen of noormannen.

Door de enorme bevolkingsgroei en daardoor ook voedseltekort was er de noodzaak om hun gebieden uit te gaan breiden en dit ging  gepaard met plunderingen en veroveringen.

Het erfrecht bij de Vikingen is zodanig geregeld dat de eerste zoon de enige erfgenaam was, die alle bezittingen overnam. De jonge mannen die niks erfden sloten zich vaak aan bij de jaarlijkse plundertochten in de welvarende landen.

De Vikingen kwamen uit Zweden, Noorwegen en Denemarken en waren in verschillende delen actief.

Globaal kan gezegd worden dat de Vikingen uit het huidige Denemarken, Noorwegen en Zweden respectievelijk zuidwaarts, westwaarts en oostwaarts actief waren.

Viking routes

Deense Vikingen

De deense Vikingen gingen vooral naar het zuiden en plunderende het vasteland van West-Europa. Grote delen van Engeland kwamen in het bezit. Ze kwamen zelfs tot de middellandse zee en de kust van Frankrijk werd Normandië (Noormannen) vernoemd. Door de waanzininge wapens en de sterke zwaarden met hun verrassingaanvallen kon niemand e Vikingen tegenhouden. Een bekende viking was de Deense Koining Siegried, die zeker in Nederland diverse plunderingen heeft uitgevoerd bij Dorestad (wijk bij duurstede) en Meinerwijk bij Arnhem. Het plunderen en onveilig maken van routes zorgde ervoor dat het transport naar Frankische gebieden geheel werd ontregeld. Meer bekende deense Vikingen waren Koning Knut, Harald Blauwtand en zijn zoon Svein Gaffelbaard.

Godfred Haraldson (eerste helft negende eeuw) was de zoon van de Deense koning Harald Klak. In 826 werd hij samen met zijn ouders in Mainz gedoopt, waarbij kroonprins Lotharius I de peetoom van Godfred was. Na zijn doop bleef hij in het gevolg van Lotharius, maar na 840 werden ze het oneens en Godfred keerde terug naar Denemarken.

In het jaar 850 deed Godfred samen met zijn neef Rorik een overval op Dorestad. Rorik nam dit in bezit, terwijl Godfred verder voer, Vlaanderen en Artesië plunderde, en naar Denemarken terugkeerde om te overwinteren.

In 851 plunderde Godfried opnieuw Friesland en de Rijnmonding, voer de Schelde op om daar Gent aan te vallen, en misschien ook de abdij van Drongen.

In 852 werd zijn vader, Harald Klakk, die met het graafschap Riustringen in Oost-Frisia beleend was, gedood door Oost-Frankische edelen en verdedigers van de grens met Denemarken, maar zijn heer Lotharius ondernam niets. Dat is waarschijnlijk de reden dat Godfred, die wist te ontkomen, zijn eed van trouw aan Lotharius opzegde en naar zijn vaderland Denemarken vluchtte. Na overwintering in Denemarken keerde hij opnieuw terug, viel Frisia aan met een grote vloot in 852, keerde terug en voer 9 oktober 852 de Seine op, tot bij Pont-de-l'Arche. Karel de Kale trok op naar de noormannen en had hulp van het leger van Godfreds peetoom Lotharius, maar de Vikingen hadden zich verschanst op een eiland in de Seine bij Les Andelys. Het Frankische landleger had geen boten. Nadat de patstelling de hele winter geduurd had, mocht Godfried in de lente van 853 vertrekken, waarschijnlijk met een som geld. Karel de Kale schonk hem bovendien een verblijf in zijn West-Frankische rijk. Het is aannemelijk dat dit het eiland Walcheren was, wat de Denen zich al in 837 hadden eigengemaakt. In 854 was er een aanval op Riustringen, vermoedelijk wilde Godfried het gebied van zijn vader heroveren. Er brak ook dat jaar in Denemarken een opstand uit, waarbij koning Horik I gedood werd en Horik junior op de Deense troon werd gezet. Omdat Lotharius dit gebied wilde laten besturen door zijn zoon Lotharius II, trokken de Vikingen naar Denemarken om daar de macht te grijpen na de dood van Horik I. De troonpretendenten Rorik en Godfried keerden echter onverrichter zake terug.

In 855 bevond Godfred zich bij zijn neef Rorik (waarschijnlijk de dux van Frisia), in Dorestad, als vazallen van Lotharius II. Godfred bleef in Frisia achter toen Rorik, na Deense plunderingen van Dorestat en de Betuwe in 857, de opdracht kreeg om naar de Deense grens te varen om de aanvallen te voorkomen. Dat is het laatste wat men in de bronnen van deze Godfried verneemt, en hij is waarschijnlijk kort daarna gestorven.

Noorse Vikingen

Deze Vikingen koloniseerden IJsland en Groenland en ontdekten het huidige Canada.  Deze ontdekkingsreiziger was Leif Eriksson, de zoon van Erik de rode. De reden voor deze waren vooral om zich van goed hout te voorzien wat van grote waarde was in die tijd. De Noorse Vikingen gingen vooral naar het Noorden.

Zweedse Vikingen

De richting van de Zweedse Vikingen was vooral naar het oosten, dus richting Rusland en de Baltische gebieden. Vooral het gebruik van Rivieren was zeer belangrijk voor de handelaren om hun goederen te vervoeren. Dit liep door tot het rijke Constantinopel en naar het Midden-Oosten. Ook hebben de vikingen een belangrijke rol bij het ontstaan van het huidige Rusland. De stad Kiev was een belangrijke handelstad voor de Vikingen, dit werd Kiev Rusland.

Het zwaard van Vikingen hebben zeker een grote rol gespeeld in grote overwinningen en macht die ze hadden in Europa.

De Vikingen hadden verschillende wapens waaronder natuurlijk de bijlen, zwaarden, speren, pijl en bogen, lansen en natuurlijk goede bescherming van de schilden en helmen.

Het Vikingzwaard of Karolingisch zwaard is het type zwaard dat in de vroege middeleeuwen in West- en Noord-Europa voorkomt. Zoals reeds aangehaald kwam het Viking zwaard voort uit de het Frankische zwaard welke zelf was afgeleid van de romeinse spatha. De vikingzwaarden uit de 8ste en 10e eeuw worden ook wel Karolingische zwaarden genoemd. De zwaarden in de late vikingtijd en de hoge middeleeuwen kan je onderbrengen in de Normandische zwaarden.

Een belangrijke ontwikkeling voor de Vikingen was dat naast het damaststaal ook monostaal in gebruik. Het zwaard had niet meer het streepjespatroon maar het hele zwaard werd gesmede van een staalsoort van hoge kwaliteit met hoog koolstof gehalte. Daardoor kon met ook smallere blad smeden welke beter hanteerbaar waren. Deze vikingzwaarden waren zeer snel terwijl een authentieke spatha meer geschikt was om te slaan tegen bepantsering.  Deze vikingzwaarden hadden een goede hittebehandeling gehad (schrikken)  met gehard staal. 

Bij de Vikingen was het maken van een zwaard erg duur en het bezit ervan bracht status en eer. Mensen met een hoge status hadden versierde zwaarden welke waren ingelegd met zilveren accenten. De armere boeren in die tijd hadden vaak een bijl of speer. Het smeden was een enkel voor gespecialiseerde zwaardsmeden of werden geïmporteerd uit het buitenland. Het was toen gewoon om de zwaarden een naam te geven. De Vikingen werden vaak met zelfs hun zwaarden begraven.

De schede van de vikingzwaarden waren meestal gemaakt van hout en leer en werden gedragen in een zwaardriem.

Er zijn een aantal belangrijke vikingzwaarden gevonden, één daarvan is de River Witham Vikingzwaard. Het vikingzwaard werd gevonden in de rivier Witham tegenover Monks Abbey, Lincoln. Dit zwaard uit de 10e eeuw en is ook bekend als het lincoln zwaardn is eén van de prachtigste bestaande vikingzwaarden.

Ook in de omgeving van Trondheim in Noorwegen zijn verschilende exemplaren gevonden met het karakteristieke uiterlijk van een vikingzwaard.

Hieronder zie je het Gofred Viking Zwaard met damascus blad.

Gofred Viking Zwaard

In onze webshop kan je aantal kwalitatieve Viking zwaarden kopen, welke functioneel zijn en zeer gedetailleerd.