Voorwaarden Bezoek

De politie gaat strenger optreden en controleren tegen het dragen van allerlei soorten (steek)wapens in bepaalde gebieden.  Dat steunen wij ook omdat wij graag in een veilig land willen wonen.

Wij doen zelf niet geheimzinnig over onze identiteit en willen graag vooraf een kopie van een identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, etc) voordat wij een bezoek willen gaan inplannen.  Dat heeft er mee te maken dat een katana of anderszins vaak onder de wapenwet vallen en we dus geen speelgoed verkopen.  

Zie deze link voor de wapenwet: https://wetten.overheid.nl/BWBR0008804/2012-05-01

Tevens ontvangen wij altijd 1 persoon en geen groepjes meer, dit is ook ivm Covid.

Is het kopen van een zwaard legaal in Nederland?

Het antwoord hierop is ja, maar lees wel even verder.

Alle wapens in deze winkel behoren tot de categorie IV wapens zoals beschreven in de nederlandse Wet Wapens en Munitie. Dit betekent dat iedereen die 18 jaar of ouder is, zonder vergunning zo'n wapen voorhanden mag hebben. Let op: de wet maakt verschil tussen het voorhanden hebben van het wapen en het dragen ervan. Voorhanden hebben (op een prive plaats) is toegestaan, dragen (d.w.z. onverpakt en gebruiksklaar binnen bereik op een openbare plaats) is echter verboden.

Zwaarden of dergelijke wapens mogen echter niet op de openbare weg gedragen worden. Het is dus raadzaam om bijvoorbeeld een degen niet onverpakt op een fiets te vervoeren. Om deze wapens te mogen gebruiken op voor publiek toegankelijke plaatsen (bijvoorbeeld bij sportbeoefening) is schriftelijke toestemming van de politie nodig. Hiervoor moet er een vergunning (verlof) worden aangevraagd bij de korpschef van uw politieregio. Tenzij deze wapens vallen onder de vrijstelling van artikel 28 van de Regeling wapens en munitie (RWM).

En wat vind de wet van houten en kunststof trainingszwaarden?

In de wapenwet artikel 2, eerste lid, categorie IV staat ook:

Sub 6: bij regeling van Onze Minister aangewezen voorwerpen die geschikt zijn om daarmee personen ernstig lichamelijk letsel toe te brengen.

Sub 7: Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel zijn bestemd dan om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de andere categorieën vallen.

Ik kan de volgende tips, naar overleg met de overheid meegeven.

Je kan dus een zwaard of oefenwapen kopen en dit is legaal om te bezitten als je volwassen bent.

Het is mogelijk om zwaarden of oefenwapens te vervoeren, maar deze moet je wel goed verpakken.Het liefst in een speciale tas, zodat deze niet herkenbaar is dat je een aantal handelingen moet verrichten voordat je een zwaard ter hand kan nemen. Dus een tas met risten en riemen of clips. Draag deze bij voorkeur op de rug.

Iemand onder de 18 jaar, mag geen wapens hebben met uitzonderingen dat een sportschool samen met een korpschef daar toestemming voor geeft. ,

Bij het hanteren van zwaarden in het openbaar is een vergunning nodig en voorzorgsmaatregelen zoals een hek.

Samenvatting

Dus een samurai zwaard, katana, wakizashi of tanto mag je vrij in huis hebben zonder bijzondere vergunning als je volwassen bent (18 jaar of  ouder).

Heel logisch maar bij dreiging of ongepast gebruik van een zwaard wordt het automatisch een illegaal of verboden wapen en dat is strafbaar.

In het geval bij ons het vermoeden bestaat dat u jonger bent dan 18 jaar, houden wij ons het recht (de plicht) voor uw bestelling te weigeren. Indien u vanuit een ander land dan Nederland in onze winkel een wapen koopt, bent u er zelf verantwoordelijk voor om te controleren of het wapen is toegestaan binnen de wet- en regelgeving van dat land.

  

*Iedereen die bij ons binnenkomt staat op de camera die naar een server gaat. Na 2 weken wordt dit gewist en slaan we ook nergens op.  Als je een katana koopt ter plekke teken je een document ter kennisname van de wapenwet. Dit vernietigen wij twee weken na afloop van het bezoek.