NBTHK papieren (origami)

De Nihon Bijutsu Tōken Hozon Kyōkai is een Japanse stichting opgericht in 1948 om Japanse zwaarden te beoordelen en te behouden.

Tijdens de Meiji-restauratie (ofwel Meiji ishin) verloren de Samurai hun recht om de gewapende troepen van Japan te zijn. De speciale privileges zoals het dragen van een Katana en wakizashi werden weggenomen met het Haitōrei-edict in 1876.

De macht kwam weer bij de keizer en het Tokugawa-shogunaat legde zijn taken neer. Er kwamen een aantal gewapende opstanden van de Samurai tegen deze vernieuwingen, waarvan de Satsuma één van de grootste was.

Door deze omwenteling kregen veel smeden het moeilijk en begonnen ze andere items te maken. Enkele individuele smeden hielden het ambacht om traditionele Japanse zwaarden te maken in leven.

Men werd zich in Japan toch bewust van het behoud van de cultuur van de Samurai en dit werd geëerd met een tentoonstelling van de keizer in 1934.

Na de tweede wereldoorlog namen de geallieerden Japanse zwaarden in beslag met uitzondering van de zwaarden die thuis werden gehouden.

De Japanse regering wees 17 zwaarden aan als belangrijke kunstwerken en op 24 februari 1948 ontstond een stichting om de Japanse zwaarden door te geven aan toekomstige generaties. Onder de vrijwilligers van deze stichting was een directeur van Tokyo National Museum en een aantal vooraanstaande zwaardonderzoekers.

Op mei 1948 werd In Nationaal Museum werd een "Sword Art Special Exhibition" een tentoonstelling gehouden over zwaarden als kunstwerken. Tevens ontstond er een certificeringssysteem voor zwaarden.

In 1976 werd in de stad Okuizumo, in de prefectuur Shimane, de Nittoho Tatara-fabriek opgericht om tamahagane (authentiek Japans zwaardstaal) te produceren voor het smeden van echte Japanse zwaarden.

De prijzen van zwaarden stegen als het zwaard een certificaat had en in 1982 werd er een nieuw certificering systeem in leven geroepen om een betrouwbaar systeem te behouden.

Het monopolie van taxatie en certificeren ligt momenteel geheel bij het NBTHK welke door de overheid wordt gecontroleerd en je mag ervan uitgaan dat dit toch waarde heeft m.b.t. een Japans zwaard. Het is trouwens niet enkel de Katana die wordt beoordeeld maar ook de wakizahsi, tanto, koshirae, yari, naginata en nog veel meer. De NBTHK is dus verantwoordelijk voor het screenen en geven van een oordeel met certificaat over het ingediende voorwerp.

Gendai Toshoku Teno

De Gendai Tōshoku Ten (voorheen Shinsaku Meito Ten) is een wedstrijd van moderne Japanse zwaarden. De twee onderdelen zijn het snijvermogen van de bladen en het graveren van het staal.

Er zijn verschillende certificaten mogelijk oplopende mate van belangrijkheid van een bepaald zwaardblad of kling. Ook de koshirae van een zwaard kan een certificaat ontvangen. Het indienen van een zwaard noem je shinsa of judging. De papieren die je eventueel na beoordeling ontvangt noem je origami. Het oordelen is een serieuze aangelegenheid en het gaat door verschillende onafhankelijk handen. Doorgaans duurt het een maand of drie voor je uitsluitsel krijgt maar bij moeilijker te beoordelen object kan het wel een jaar duren.

Er is een oud systeem (vanaf 1948 tot 1982) en nieuw systeem die in 1982 is gestart en nu nog steeds werkzaam is. De certificaten lopen op in ranking maar het moet gezegd worden dat ook een Hozon certificaat moeilijk te krijgen is. Het Hozon certificaat is de eerste van de vier niveaus en betekent dat de Katana 'waardig is voor behoud'.

Ik heb een overzicht gemaakt van de certificaten en die vind je hieronder. Het is van belang om te melden dat de bovenste twee certificaten nooit zijn veranderd en nog steeds dus geldig zijn.

nbthk papers origami katana japans zwaard  nihonto

Nieuw systeem

HOZON - "Worthy of Preservation"

TOKUBETSU HOZON - "Extraordinarily Worthy of Preservation"

JUYO TOKEN - "Very Important Work"

TOKUBETSU JUYO - "Extraordinarily Important Work"

Oude systeem

KICHO (white papers) - "Important Work"

TOKUBETSU KICHO (green papers) - "Extraordinary Work"

KOSHU TOKUBETSU KICHO (blue papers) - "Special Extraordinary Work"

JUYO TOKEN - "Very Important Work"

TOKUBETSU JUYO - "Extraordinarily Important Work"

Nieuw Systeem NBTHK

Zwaarden die vanaf 1982 zijn aangeboden bij de NBTHK krijgen dus, als ze voldoen, één van onderstaande certificaten en moeten aan de volgende criteria voldoen

HOZON - "Worthy of Preservation"

1) Een Zaimei zwaard (een gesigneerde tang of nakago) moet echt zijn. Een Mumei (niet gesigneerd) zwaard moet de blad in staat zijn om een duidelijke tijdsperiode, plek of school aan te duiden.

2) Het zwaardblad moet ondanks mogelijke krassen of beschadigingen de moeite zwaard zijn.

 3) Een zwaard uit de Koto (oude) periode vóór de Nanbokucho-periode (vóór 1333) zal zorgvuldig worden onderzocht.

4) Reparaties of polijsting mag geen negatieve invloed hebben op de oorspronkelijke staat of schoonheid van het zwaard.

5) Moderne zwaarden na 1868 moeten een Zaimei (gesigneerd) zijn en niet zijn ingekort (Ubu Nakago).

6) Een Gimei (valse signatuur) zal niet worden gecertificeerd.

7) Met een fatale Kizu of fout of chip zal het zwaard niet worden gecertificeerd.

8) Zwaarden worden op "reservering" (horyu) gezet als er niet gemakkelijk een beslissing kan worden genomen over de authenticiteit van de mei. Dit geldt ook voor mumei-bladen waarin een toeschrijving moeilijk te maken is.

Hieronder een Hozon Certificaat

nbthk hozon katana

TOKUBETSU HOZON - "Extraordinarily Worthy of Preservation"

1) Een Japans Zwaard met een Hozon-papier, goed vakmanschap en staat van bewaring kunnen Tokubetsu Hozon-papier ontvangen.

2) Messen met de volgende voorwaarden zijn uitgesloten van punt 1.

A. Opnieuw getemperde bladen mogen in de regel geen Tokubetsu Hozon-papier ontvangen, tenzij ze niet later dan Nanbokucho dateren, zijn zaimei, door beroemde smeden, als het blad waardevol is als referentie en als de jiba en nakago voldoende goed bewaard zijn gebleven . Dit zal echter worden gedocumenteerd als "yaki-naoshi" in de krant.

B. Mumei-bladen uit de Muromachi- en Edo-periode ontvangen in de regel geen Tokubetsu Hozon-papier. Als een mes echter toe te schrijven is aan een beroemde smid en in uitstekende staat verkeert, kan het Tokubetsu Hozon-papier ontvangen.

Hieronder Tokubetsu Hozon Certificaat 

NBTHK Tokubetsu Hozon Token Katana

JUYO TOKEN - "Very Important Work"

Messen met Tokubetsu Hozon-papier kunnen Juyo ontvangen als een van de volgende punten waar is:

1) Bladen met een extreem hoge kwaliteit vakmanschap en staat van bewaring, en beoordeeld als dicht bij Juyo Bijutsuhin, kunnen Juyo Token-papier ontvangen.

2) Bladen die voldoen aan de bovenstaande criteria en gemaakt zijn in of voor Nambokucho kunnen Juyo Token-papier ontvangen, zelfs als ze mumei zijn. Bladen gemaakt in de Muromachi-periode moeten zaimei zijn en bladen uit de Edo-periode en later moeten in de regel ubu en zaimei zijn om Juyo Token-papier te ontvangen.

JUYO TOKEN  KATANA

TOKUBETSU JUYO - "Extraordinarily Important Work"

Onder Juyo Token, degenen van uitstekende kwaliteit en superieure staat, beoordeeld als hetzelfde als de Juyo Bijutsuhin van het hoogste niveau, of denkbaar als gelijkwaardige waarde als Juyo Bunkazai, kunnen Tokubetsu Juyo Token-papier ontvangen.

Hieronder okubetsu Juyo cerftificaat welke altijd met een foto komt

tokubetsu Juyo origami nbthk

Oude systeem

KICHO (white papers) - "Important Work"

Kicho Ninteisho White paper

Deze Kicho certificaten uitgegeven van 12 september 1948 tot juni 1982. Kicho-origami werd uitgegeven op het hoofdkantoor en lokale vestigingen, en werden een "white papers” genoemd. De letterlijke vertaling van KICHO is "Kostbaar".

TOKUBETSU KICHO (green papers) - "Extraordinary Work" - Bijzonder kostbaar

NBTHK Tokubetsu Kicho Token paper katana

Dit certificaat begon in maart 1950 (Showa 25) en werd uitgegeven tot juni 1982 (Showa 57). Het certificaat werd uitgegeven op het hoofdkantoor en lokale vestigingen, en werden gewoonlijk een "greenpapers" genoemd. Tokubetsu Kicho betekent "bijzonder kostbaar".

Deze was in feite de hoogste rang totdat het Juyo-papier in mei 1958 werd geïntroduceerd (Showa 33). Het groene papier en het ronde zegel met de kanji van "Toku" werden voor het eerst gebruikt op Tokubetsu Kicho-papieren vanaf juli 1950 en dit bleef zo ​​tot 1982.

KOSHU TOKUBETSU KICHO (blue papers) - "Special Extraordinary Work" - Buitengewoon kostbaar

Koshu Tokubetsu Kicho Ninteisho Blue Paper

In 1973 (Showa 48) werd het Koshu Tokubetsu Kicho papier (blauw papier) geïntroduceerd. Dit zeer zeldzame en verzamelbare certificaat werd uitgegeven als een rang boven tokubesu kicho (green paper) maar onder juyo token. Alleen uitzonderlijke zwaarden zouden dit certificeringsniveau kunnen behalen. Het is persoonlijk een van mijn favoriete niveaus van NBTHK-onderscheiding.

JUYO TOKEN - "Very Important Work"

Messen met Tokubetsu Hozon-papier kunnen Juyo ontvangen als een van de volgende punten waar is:

1) Bladen met een extreem hoge kwaliteit vakmanschap en staat van bewaring, en beoordeeld als dicht bij Juyo Bijutsuhin, kunnen Juyo Token-papier ontvangen.

2) Bladen die voldoen aan de bovenstaande criteria en gemaakt zijn in of voor Nambokucho kunnen Juyo Token-papier ontvangen, zelfs als ze mumei zijn. Bladen gemaakt in de Muromachi-periode moeten zaimei zijn en bladen uit de Edo-periode en later moeten in de regel ubu en zaimei zijn om Juyo Token-papier te ontvangen.

TOKUBETSU JUYO - "Extraordinarily Important Work"

Onder Juyo Token, degenen van uitstekende kwaliteit en superieure staat, beoordeeld als hetzelfde als de Juyo Bijutsuhin van het hoogste niveau, of denkbaar als gelijkwaardige waarde als Juyo Bunkazai, kunnen Tokubetsu Juyo Token-papier ontvangen.

Zwaard zonder certificaat

Maar als een zwaard nou geen papieren heeft? Is deze dan waardeloos? De redenen hiervoor kunnen zeer divers zijn. Het is mogelijk dat een zwaard zich in een prive collectie heeft bevonden. Het indienen bij de NBTHK kost geld, dus als een zwaard zich al buiten Japan bevindt dan moet je de afweging maken of dit wel opweegt tegen de kosten. Het kan zijn dat een zwaard een certificaat krijgt maar daar is geen garantie voor. Er zijn heel veel prachtige zwaarden zonder certificaat in omloop maar je moet wel de kennis en kunde hebben om deze te kunnen herkennen. Tevens is het qua waardevastheid relevant of een katana een NBTHK certificaat heeft mijn inziens.  Een Japanse Katana met een certificaat heeft doorgaans een hogere waarde en daar dragen de papieren zeker aan bij omdat je ervan kan uitgaan dat de NBTHK specialisten het zwaard uitgebreid hebben beoordeelt en hebben toegekend aan een smid of school. 

Maar bij een katana kopen moet jij je altijd realiseren dat een Samoerai Zwaard zijn eigenaar uitzoekt en dat deze dan geschikt voor je is. Bovenal kan je met een echte antieke Katana er verzekert van zijn dat de Ziel van de Samurai hoogstwaarschijnlijk in zijn zwaard zit.