Musashi iaito 2,35 Shaku
search
 • Musashi iaito 2,35 Shaku
 • Musashi iaito 2,35 Shaku
 • Musashi iaito 2,35 Shaku
 • Musashi iaito 2,35 Shaku
 • Musashi iaito 2,35 Shaku
 • Musashi iaito 2,35 Shaku
 • Musashi iaito 2,35 Shaku
 • Musashi iaito 2,35 Shaku
 • Musashi iaito 2,35 Shaku
 • Musashi iaito 2,35 Shaku
 • Musashi iaito 2,35 Shaku
 • Musashi iaito 2,35 Shaku
 • Musashi iaito 2,35 Shaku
 • Musashi iaito 2,35 Shaku
 • Musashi iaito 2,35 Shaku

Musashi iaito 2,35 Shaku

€ 384,30

Musashi Iaito Hanwei 2.35 Shaku 

Aantal

Musashi Iaito Hanwei  
Steel: Stainless
Hamon: Midare (artificial)
Bo-HI: 1 single Bo-Hi
Tsuba: Musashi (black iron)
Fuchi/Kashira: Higo (black iron) 
Same: Rayshin White
Ito: Black Japanese Silk
Mekugi: 2
Tsuka Length: 28,5 cm
Nagasa Lenght: 2,35 Shaku
Geometry: Shinoki Zukuri
Weight excl. saya: 1075 gram

Deze Iaito is aan de zware kant voor de verder gevorderde beoefenaar


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je bent misschien ook geïnteresseerd in